Search form

San Mateo 20:20

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xika̱ Juan xíꞌín Jacobo iin ña̱ mani̱ noo̱ Jesús

20Dá ni̱ na̱tuu yati ñadiꞌí Zebedeo xíꞌín ndi nduú de̱ꞌán noo̱ Jesús. Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíán noo̱ ná. Dá ni̱ kaꞌa̱n xíꞌín ná ña̱ ná kee na iin ña̱ mani̱ xíꞌán.