Search form

San Mateo 20:21

21Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Jesús:

―¿Ndí ki̱án kóno̱n keei xíꞌón?

Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Konó ní ña̱ ná kandei ndi nduú de̱ꞌi yóꞌo noo̱ koo ní dándáki ní. Iin xi ná koo xoo kuáꞌa ní, ta iin ka̱ xi̱ ná koo xoo íti ní.