Search form

San Mateo 20:23

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa koꞌo ndoꞌó kirá ova̱ koꞌo yuꞌu̱, ta kodo̱ ndúta̱ taꞌani ndó xíꞌín ña̱ ndoꞌo naní ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndoꞌo yuꞌu̱. Tído ña̱ kandei ndó xoo kuáꞌa yuꞌu̱ o xoo íti yuꞌu̱, o̱ du̱ú choon saꞌándá yuꞌu̱ kíán. Chi̱ ñoó kúú noo̱ ni̱ kenduu tatái̱ Ndios kandei ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií ná ―kaá Jesús.