Search form

San Mateo 20:28

28ta kee ndó táto̱ꞌon kée na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, chi̱ ko̱ ní kásaa̱ na̱, dá koni kuáchí ña̱yuu noo̱ ná. Diꞌa ni̱ ka̱sáa̱ na̱ koni kuáchí diꞌa na, ta naki̱ꞌo na mií ná kuu na̱, dá di̱tá ná ndidaá ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kánian ndoꞌo na sa̱ꞌá kua̱chi kée na ―kaá Jesús.