Search form

San Mateo 20:30

30Ta yuꞌú íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó ndéi uu̱ ta̱a ko̱ túu noo̱. Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra ña̱ yáꞌa Jesús kuaꞌa̱n na̱ íchi̱ ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú rá:

―¡Tatá, de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, kuꞌu̱ ini ní saꞌa̱ ndúꞌu̱! ―kaá ra̱.