Search form

San Mateo 20:5

5Táto̱ꞌon dao nduú ni̱ niꞌi̱ satoꞌo uva ñoó cháá ka̱ ta̱a ni̱ ka̱ndía koꞌo̱n kechóon noo̱ uva ra̱. Ta nda̱ ka̱ oni̱ sa̱ꞌini ni̱ niꞌi̱ rá cháá ka̱ ta̱a kechóon noo̱ uva ra̱.