Search form

San Mateo 20:6

6Dá ni̱ kee tuku ra kuaꞌa̱n ra̱ táto̱ꞌon ka̱ oꞌo̱n sa̱ꞌini, ta ni̱ niꞌi̱ túku ra dao ka̱ ta̱a ndéi oon. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá: “¿Ndiva̱ꞌa ndéi oon ndó iin níí kuu̱ víti?”