Search form

San Mateo 20:8

8Tá ni̱ kuaá, dá ni̱ kaa satoꞌo uva ñoó xíꞌín ta̱ dándáki veꞌe ra: “Nditútí yoꞌó ta̱ kéchóon káa, dá chiya̱ꞌávón ra̱ iin níí kuu̱. Ta dinñóꞌó ka̱ chiya̱ꞌávón ta̱ ni̱ ka̱sáa̱ noo̱ ndíꞌí, dá chiya̱ꞌávón ta̱ ni̱ ka̱sáa̱ mií no̱ó.”