Search form

San Mateo 21:12

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taó Jesús ta̱ díkó xíꞌín ta̱ xíin ndéi ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano

12Dá tá ni̱ ku̱ꞌu Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano Ndios, dá ni̱ taó ndíꞌi na ta̱ díkó xíꞌín ta̱ xíin kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ véꞌe. Ta ni̱ da̱kuéi na mesa noo̱ ndéi ta̱a náda̱on di̱ꞌón. Ta ni̱ sata niꞌini na téi̱ noo̱ ndéi ta̱ díkó paloma.