Search form

San Mateo 21:13

13Dá kaá na̱ xíꞌín rá:

―Diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios: “Veꞌe yuꞌu̱ kúú veꞌe noo̱ kánian nataka ña̱yuu kaꞌa̱n na̱ xíꞌíín.” Tído ndoꞌó kúú na̱ ndéi kéean táto̱ꞌon iin káo̱ ta̱ kui̱ꞌíná ―kaá na̱.