Search form

San Mateo 21:15

15Tído ni̱ xido̱ nda̱ꞌo ini ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley tá ni̱ xini ra̱ ndidaá ña̱ náꞌano ni̱ kee na, ta ni̱ seídóꞌo ra ña̱ xíta takuáchí, chi̱ kaá xi̱: “Ná natiin de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David ña̱ñóꞌó.”