Search form

San Mateo 21:16

16Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―¿Á ko̱ se̱ídóꞌo taꞌon ní ndidaá ña̱ káꞌa̱n takuáchí káa, ña̱ ko̱ kánian kaꞌa̱n xi̱?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Jaa̱n, seídóꞌo va yuꞌu̱ ña̱ xíta xi. ¿Á ko̱ óon taꞌon kaꞌi ndó ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios? Chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Ini yúꞌu̱ takuáchí xíꞌín ini yúꞌu̱ taleé chíchí

ni̱ chi̱káa̱ ní ña̱ kékáꞌano ñaá xí.