Search form

San Mateo 21:21

21Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó, tá kándéé káꞌano ini ndo̱ Ndios, ta ko̱ nákani kuáchi̱ ini ndo̱, dá kía̱n o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni kandeé ndó kee ndó xíꞌín ta̱ño̱ꞌó yóꞌo. Diꞌa kandeé ndó kaꞌa̱n ndo̱ diꞌa xíꞌín yúku̱ káa: “¡Kuxoo, ta kuaꞌán dáke̱tón miíón ini ta̱ñoꞌo̱!” Ta kúú dión vá koo.