Search form

San Mateo 21:23

Yóꞌo ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Jesús

23Dá tá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó, kúú ni̱ na̱tuu yati dao ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín dao ta̱ sáꞌano noo̱ nákaa̱ na̱ dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndá choon néꞌe ní ña̱ nákaa̱ ní kée ní diꞌa? Ta, ¿ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ní ña̱ kée nía̱n?