Search form

San Mateo 21:25

25¿Ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan ña̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu? ¿Á Ndios ni̱ xi̱ꞌoan o ta̱a? ―kaá na̱.

Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón táꞌan mií rá:

―Tá ná kaa yo̱ ña̱ Ndios ni̱ xi̱ꞌoan, dá kaa ra̱ xíꞌá: “¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándísa ndó ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱, tá dáá?”