Search form

San Mateo 21:26

26Tído o̱ kúu taꞌon kaa yo̱ ña̱ ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ña, dá chi̱ yuꞌú yo̱ ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo, dá chi̱ ndidaá vá ná kándísa ña̱ Juan ni̱ sa̱ kuu iin profeta.