Search form

San Mateo 21:27

27Dá ni̱ kaá ra̱ xíꞌín Jesús:

―Ko̱ náꞌá taꞌon ndu ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ni yuꞌu̱ o̱ kásto̱ꞌon xíꞌín ndó ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í ña̱ kéei ndidaá ña̱ yóꞌo.