Search form

San Mateo 21:3

3Tá ndáa na̱ ndato̱ꞌón ñaá: “¿Ndiva̱ꞌa ndaxí ndó ri̱?”, dá kaa ndo̱ xíꞌín ná. “Dá chi̱ xínñóꞌó satoꞌo ndu̱ rí. Ndiꞌi daá, dá ná tandaꞌá ná ndu̱ kii ndu nandaka ndu ri̱”, kaa ndo̱ ―kaá na̱.