Search form

San Mateo 21:36

36Dá ni̱ ta̱ndaꞌá ta̱ kúú satoꞌo uva ñoó kuaꞌa̱ cháá ka̱ mozo ra̱ kuaꞌa̱n ra̱ o̱ du̱ú táto̱ꞌon kúú ta̱ ni̱ ta̱ndaꞌá rá taꞌándá mií no̱ó ñoó. Kúú ni̱ kendava̱ꞌa tuku ta̱a kéchóon ñoó xíꞌín rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee ra xíꞌín ta̱ ni̱ saꞌa̱n mií no̱ó ñoó.