Search form

San Mateo 21:41

41Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Kasaa̱ ra̱, ta dánaá ndíꞌi ra ta̱a kini ñoó, ta ni o̱ kúꞌu̱ ini ra̱ saꞌa̱ rá. Dá di̱kó ndodó ra̱ ñóꞌo̱ rá noo̱ dao ka̱ ta̱ kéchóon, táꞌa̱n ra̱ miía̱n ndaa̱ naki̱ꞌo uva kánian niꞌi̱ satoꞌo uva ñoó.