Search form

San Mateo 21:42

42Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ko̱ óon taꞌon kaꞌi ndó tuti ii̱ Ndios? Chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Táꞌa̱n yuu̱ ni̱ ka̱ñóꞌó ta̱a káva̱ꞌa veꞌe,

ñoó diꞌa va ni̱ kasa̱ndaá kakuu yuu̱ tito̱.

Dión ni̱ kee satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín yuu̱ yóꞌo,

sa̱ꞌá ño̱ó iin ña̱ꞌa ndato nda̱ꞌo kíán noo̱ yo̱, kaáa̱n.