Search form

San Mateo 21:9

9Ta ndidaá ña̱yuu xió no̱ó kuaꞌa̱n noo̱ Jesús xíꞌín ña̱yuu tákuei ve̱i chí sata̱ káyuꞌú ná kuaꞌa̱n na̱:

―¡Ná natiin de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David ña̱ñóꞌó! ¡Na̱ káꞌano kúú na̱ ve̱i xíꞌín choon satoꞌo yo̱ Ndios! Ná natiin Ndios ña̱ñóꞌó nda̱ noo̱ ió na̱ noo̱ dikó ―kaá ña̱yuu ñoó.