Search form

San Mateo 22:19

19Tei tóo ndó iin di̱ꞌón, táꞌa̱n ña̱ chíya̱ꞌi ndó saꞌa̱ ñóꞌo̱ ndo̱, dá ná kande̱ꞌá ―kaá na̱.

Dá ni̱ xi̱ꞌo tóo ra di̱ꞌón ka̱a ñoó noo̱ ná.