Search form

San Mateo 22:21

21Dá ni̱ kaa ra̱:

―Naꞌáná César kíán xíꞌín kuu̱ rá.

Dá ni̱ kaá Jesús xíꞌín rá:

―Naki̱ꞌo ndó ña̱ kúú ña̱ꞌa César noo̱ rá, tá dáá, ta naki̱ꞌo ndó ña̱ kúú ña̱ꞌa Ndios noo̱ ná.