Search form

San Mateo 22:43

43Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ni̱ kaa rey David ña̱ Cristo ñoó kúú mií satoꞌo na̱, tá dáá? Chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱ ni̱ kee Espíritu ii̱ Ndios: