Search form

San Mateo 23:17

17¡Ta̱ xi̱xi, ta̱ ko̱ túu noo̱ kúú ndó! ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ veꞌe ño̱ꞌo ñoó o̱ du̱ú oro ñóꞌo inia̱n, dá chi̱ mií veꞌe ño̱ꞌo kédaá xíꞌín oro, sa̱ꞌá ño̱ó kíán ña̱ ii̱?