Search form

San Mateo 23:19

19¡Ta̱ xi̱xi, ta̱ ko̱ túu noo̱ kúú ndó! ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ náa̱ ñoó o̱ du̱ú ña̱ꞌa ni̱ doko̱ ná, dá chi̱ noo̱ náa̱ kía̱n kédaá xíꞌín ña̱ ni̱ doko̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó kíán ña̱ ii̱?