Search form

San Mateo 23:25

25’¡Ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Chi̱ nákata ndó sa̱va̱ꞌa sata̱ óon va vaso, xíꞌín sata̱ koꞌo̱, tído kándo̱o yakó vá inia̱n. Dión taꞌani kée ndó xíꞌín mií ndó, dá chi̱ kúú ndó ña̱yuu kuíꞌíná, xíꞌín ña̱yuu mañá.