Search form

San Mateo 23:27

27’¡Ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Chi̱ kúú ndó táto̱ꞌon náo̱ ndi̱i, ña̱ luu ni̱ na̱keꞌi ku̱xí. Luu náꞌa̱ sata̱án, tído ndinoꞌo lásá ndi̱i xíꞌín ko̱ño te̱i̱ꞌí ñóꞌo inia̱n.