Search form

San Mateo 23:28

28Dión taꞌani ndóꞌo ndoꞌó, dá chi̱ miía̱n ndaa̱ kée ndó mií ndó ña̱ kúú ndó ña̱yuu ndaa̱ no̱ó ña̱yuu, tído kómí ndó iin nío̱ to̱ꞌón, iin nío̱ kátoó kee ña̱ kini.