Search form

San Mateo 23:29

29’¡Ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, ta̱ dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ndoꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n! ¡Ndoꞌó kúú ta̱a uu̱ noo̱! Chi̱ káva̱ꞌa ndó náo̱ sa̱á kañoꞌo lásá profeta ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá, ta ndúvii ndó noo̱ ñóꞌo lásá na̱ ni̱ sa̱ kuu ta̱ ndaa̱,