Search form

San Mateo 23:30

30ta kaá ndo̱ káꞌa̱n ndo̱: “Tá ni̱ sa̱ ndei yó tiempo ni̱ sa̱ ndei na̱ yatá veꞌe yó, o̱ kíꞌin táꞌan taꞌon yó xíꞌín ná kati̱ yó nii̱ na̱ ni̱ sa̱ kuu profeta, ní kúu”, kaá ndo̱.