Search form

San Mateo 23:34

34’Viti, dá koꞌi̱n tandaꞌí dao ka̱ profeta, xíꞌín ta̱ ndi̱chí, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ noo̱ ndo̱. Tído ndakuei ndó kaꞌání ndó dao na, ta dao ka̱ na̱ chirkuei ndó ndi̱ka cruz, ta dao ka̱ na̱ kani ndó ini veꞌe noo̱ ndítútí ndó. Ta ñoo yóꞌo, ñoo káa karkuei ñaá ndó kanoo ndó kendava̱ꞌa ndó xíꞌín ná.