Search form

San Mateo 23:37

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndeiꞌi̱ Jesús saꞌa̱ ñoo Jerusalén

37’¡Na̱ ñoo Jerusalén, na̱ ñoo Jerusalén, ndoꞌó kúú na̱ saꞌání profeta, ta chíyúú ndó na̱ tándaꞌá Ndios ve̱i kasto̱ꞌon xíꞌín ndó! ¡Ndidaá ví taꞌándá ni̱ kaꞌán yuꞌu̱ ña̱ kía̱n nditútíí ndo̱ꞌó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin ti̱ño̱ó ndítútí rí de̱ꞌe kuálí ri̱ nátaán va̱ꞌa rí ti̱i ndixi̱ ri̱! Tído ko̱ ní xíin taꞌon ndoꞌó.