Search form

San Mateo 23:8

8’Tído ndoꞌó, ná dáꞌa ni konó ndó chinaní ná ndo̱ꞌó maestro, dá chi̱ iin tóꞌón vá kúú maestro ndo̱, ta no̱ón kúú Cristo, ta sa̱va̱ꞌa ñani oon va kúú ndidaá ndó.