Search form

San Mateo 24:1

Kásto̱ꞌon Jesús ndí ki̱án koo, dá naá veꞌe ño̱ꞌo káꞌano

1Dá ni̱ keta Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ da̱náꞌa̱ ndáꞌa̱ rá veꞌe ño̱ꞌo káꞌano, ña̱ ñóchí nda̱ꞌo ndáa yuu̱ ni̱ ka̱va̱ꞌan.