Search form

San Mateo 24:14

14Ta miía̱n dánaꞌa̱ na̱ kúú ña̱yuui̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi koo ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios iin níí kúú ñayuú yóꞌo, dá kía̱n kueídóꞌo ña̱yuu ndéi ndidaá táꞌa̱n ñoo saꞌa̱ ñá, nda̱ daá ví, dá kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi.