Search form

San Mateo 24:15

15’Tá ni̱ xini ndo̱ ña̱ ió ña̱ kini, ña̱ dáyako̱ noo̱ kúú no̱ó ii̱ ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yo̱, táꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n profeta Daniel saꞌa̱ ―ndoꞌó, na̱ káꞌi to̱ꞌon yóꞌo, nataꞌí iní ndo̱ sa̱ꞌán, dá kandaa̱ ini ndo̱―,