Search form

San Mateo 24:2

2Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ñóchí nda̱ꞌo káa veꞌe ño̱ꞌo káꞌano káa, xiní ndo̱? Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ni iin tóꞌón yuu̱ káa o̱ kándo̱o kandodó táꞌan, chi̱ koon ndiꞌi vaan ―kaá na̱.