Search form

San Mateo 24:22

22Tído tá ko̱ ní chítuu Ndios ta̱ndóꞌó ve̱i koo tein kuu̱ dáá ñóó, dá kía̱n ndiꞌi va ña̱yuu ñoó naá. Tído sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ ini Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií ná, sa̱ꞌá ño̱ó chituu na ta̱ndóꞌó koo tein kuu̱ dáá ñóó.