Search form

San Mateo 24:29

Nandió ko̱o ndisa Jesús ñayuú yóꞌo

29’Ta mií hora ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ io ndidaá kúú ta̱ndóꞌó tein kuu̱ dáá ñóó, dá nákuii̱n naá no̱ó ndi̱ndii, ta ni yoo̱ ka̱ o̱ tóo̱n. Dá kue̱i ti̱ñoo̱ ñóꞌo ndá induú káa, ta kidi niꞌini ndidaá ña̱ꞌa náꞌano ñóꞌo induú.