Search form

San Mateo 24:31

31Ta kaꞌanda na̱ choon noo̱ ángel ve̱i xíꞌín ná xíꞌín tachi̱ trompeta, dá koꞌo̱n na̱ nditútí ná ndidaá kúú ña̱yuu ni̱ ka̱xi mií ná ndéi ndin komi̱ xoo tachi̱, dá nátaꞌan na̱ ndidaá táꞌa̱n xoo nditútí ñaá ná.