Search form

San Mateo 24:33

33Ta dión taꞌani, tá ni̱ xini ndo̱ kúu ndidaá ta̱ndóꞌó yóꞌo, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ ni̱ ku̱yati kuu̱ nandió ko̱oi kasaa̱i̱.