Search form

San Mateo 24:37

37’Ta táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee ña̱yuu tiempo Noé, ki̱ꞌo dión taꞌani kee na kuu̱ nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱.