Search form

San Mateo 24:38

38Dá chi̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá koon dai̱ dée̱n, ndéi ña̱yuu sásáꞌan na, ta ndéi na xíꞌi na, ta ndéi na tándaꞌa̱ ná, ta ndéi na dárndaꞌa̱ ná de̱ꞌe na nda̱ rá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ ni̱ ndu̱ꞌu Noé ini barco.