Search form

San Mateo 24:39

39Ta ko̱ ní xi̱ꞌo taꞌon ña̱yuu ñoó kuendá nda̱ ni̱ ka̱sáꞌá dai̱ dée̱n kóon ra. Ta kúú ni xiꞌi̱ ndiꞌi va na ni̱ kee rá. Ta dión taꞌani koo tá ná nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱.