Search form

San Mateo 24:43

43’Ta kanaꞌá ndó ña̱ tá ná kandaa̱ ini satoꞌo veꞌe ndá hora kasaa̱ ta̱ kui̱ꞌíná veꞌe ra, dá kía̱n kandei nduu ra̱ kandaa ra̱án, ta o̱ kónó taꞌon ra ku̱ꞌu ta̱ kui̱ꞌíná kiꞌin kuíꞌíná rá ña̱ꞌa ñóꞌo veꞌe ra.