Search form

San Mateo 24:5

5dá chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a kasaa̱, ta kechóon ra kuu̱ yúꞌu̱, ta kaa ra̱: “Yuꞌu̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá”, ta kandeé rá dándaꞌí ra̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu.