Search form

San Mateo 24:9

9’Ta naki̱ꞌo na ndo̱ꞌó noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon, dá kendava̱ꞌa ra xíꞌín ndó, ta kaꞌání rá ndo̱ꞌó. Ta koni uꞌu̱ ndidaá ña̱yuu ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱.