Search form

San Mateo 25:14

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ xi̱ꞌo di̱ꞌón no̱ó ta̱ kéchóon noo̱ rá

14Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon ni̱ kee iin ta̱a ni̱ kana kuaꞌa̱n xíká. Tído tá ko̱ ñáꞌa̱ koꞌo̱n ra̱, dá ni̱ kana ra ta̱a kéchóon noo̱ rá. Dá ni̱ xi̱ꞌo ra di̱ꞌón noo̱ rá, dá ná nakaꞌán ndaꞌi̱ ra̱ xíꞌán.